Den Flammende Stjerne


Gå til indhold

Sit Lux

Kontakt / Tilmelding 

FORSKNINGSLOGEN SIT LUXLogens Sekretær

Arne Clemmensen
Stengærdet 7
6705 Esbjerg Ø.

Telefon: 7514 3017

DET DANSKE FRIMURERLAUG
nr. 843

Munkehatten 20, Odense

Mødedag: 3. lørdag i oktober.

INTRODUKTION
I Danmark har der altid, for så vidt angår laugsfrimureri, været en mangel på korrekte og fyldestgørende informationer om såvel frimureriets historiske som rituelle baggrund og udvikling. I modsætning hertil findes disse informationer i rigt mål i England og i de øvrige engelsktalende lande, hvor en række forskningsloger i løbet af de sidste ca. et hundrede år er opstået. I kraft af deres arbejde er der for alle interesserede frimurere tilvejebragt muligheden for at adskille frimureriske fakta fra fiktion, ligesom der - for den seriøse frimureriske forsker - er skabt et solidt grundlag at arbejde ud fra. Introduktionen i 1992 af det Danske Ritual for Laugsfrimureri og den senere reviderede konstitution medvirkede til hos Rådet for Generelle Anliggender at skabe ønsket om - på alle relevante områder - at fremme  brødrenes kundskaber og forståelse af frimureriets såvel teoretiske som praktiske sider.

FORSKNINGSLOGEN.
Forskningslogen Sit Lux Nr. 843 er stiftet med dette formål for øje. Den blev indviet den 1. marts 1997 og er den første Laugsloge under Det Danske Frimurerlaug, som - i form af skrifter og indlæg - udelukkende  beskæftiger sig med at undersøge og belyse frimureriets mange facetter.
Dens hejmsted er, Munkehatten 20, 5220 Odense SØ.
Logens 15 stiftende brødre besluttede at begrænse medlemstallet til maksimalt 25. Samtidig besluttedes det, at medlemskab kun kan opnås ved invitation fra forskningslogen, samt at en sådan invitation kun rettes til brødre, som ved deres frimureriske indsigt og arbejde har demonstreret oprigtig interesse for forskningslogens formål.

KORRESPONDERENDE MEDLEMMER
Medens antallet af brødre er begrænset til maksimalt 25, er antallet af korrespoderende medlemmer ikke underlagt nogen form for begrænsning. Enhver broder, som har opnået tredje grad i en loge under en regulær konstitution. og som ikke er i restance i sin loge, kan blive korresponderende medlem.

MØDER I FORSKNINGSLOGEN
Til møderne vil der i hvert tilfælde blive udsendt en mødeindkaldelse med angivelse af nøjagtig dato og klokkeslet. Herudover indeholder den en kort omtale, af det indlæg eller foredrag, der vil blive fremlagt.

HVORFOR BLIVE KORRESPONDERENDE MEDLEM?
Ved at blive korresponderende medlem af Forskningslogen Sit Lux Nr. 843 vil du bedre være i stand til at efterleve formaningen, som du modtog ved din optagelse, om at gøre daglige fremskridt i frimureriet. Du vil samtidig kunne glæde dig over, at du - med den viden du derved vil få mulighed for at tilegne dig - kan være med fremme forståelsen af frimureriet blandt brødrene i din loge.

INDMELDELSE
Et medlemskab koster kun kr. 175,00 om året.

Opdateret mar 18 2024
© Den Flammende Stjerne
webmaster@denflammendestjerne.dk
http://www.hitwebcounter.com/
uniqe visitores

Retur til indhold | Retur til hovedmenu