Den Flammende Stjerne


Gå til indhold

Hunderupvej

Historie

LYSETS DAG
Og endelig indtraf så den begivenhed, man med overbevisningens styrke havde set hen til gennem de mørke år: besættelsesmagtens kapitulation den 5. maj 1945.
Midt i maj samledes logens brødre til et rituelt logemøde for at fejre denne lykkelige dag, og for i fællesskab at glædes over,
at frimureriets lys atter kunne skinne over fri borgere i et frit fædreland.
Lykken var med "Den flammende Stjerne", som i årene fremover voksede stille og roligt, og man var glade ved, at vore lokaler i Kongensgade - der havde stået tomme i flere år - var intakte og rustede til, at brødrene igen kunne optage deres frimureriske arbejde.

Der blev optaget nye brødre, og arbejdet gik så godt, at man - brødrene imellem - begyndte at tale om eget hus.
Takket være den tidligere omtalte byggefondsbøsse og den særdeles store offervilje fra brødrene, var der efterhånden blevet et grundlag for, at vi kunne se os om efter en bygning, hvor logen kunne komme til at arbejde under eget tag.

Hunderupvej 49
Men der skulle gå endnu mange år, før denne drøm kunne gå i opfyldelse. Først i 1951 lykkedes det at finde et passende hus på Hunderupvej nr. 49. Prisen 84.000,00 kr. var jo mange penge for en lille loge som "Den flammende Stjerne", men man gik glad og optimistisk i gang med arbejdet, som tildels blev udført af logens brødre.
I efteråret 1952 blev logen indviet - en stor dag for "Den flammende Stjerne". Glæden var stor - men det var prisen også - men igen viste det gode broderskab sig blandt brødrene - fuldstændigt enstemmigt vedtog man at sætte kontingentet til 20,- kr. pr. måned. (Det var mange penge dengang).

Denne kontingentforhøjelse, samtidig med at nogle af logens brødre lånte logen nogle penge til små eller slet ingen renter, gjorde, at økonomien var lagt i gode og sunde rammer.

Vi er nu efterhånden nået frem til årene 1957-58, der skulle vise sig at blive begyndelsen til en fuldstændig nyordning indenfor dansk frimureri.
Disse år var begyndelsen til den store slutning af Storlogen af Danmark og Den danske Frimurerorden under det svenske system. Forinden denne tilslutning disse to ordener imellem var der gået mange og lange forhandlinger, der fra vor side blev ført af h.æ.x. laugsmester br. Rabeck Østergård fra logen "Sct. Georg til Fidelitas".
Ved en sådan overenskomst er der naturligvis mange ting, der nødvendigvis må ændres.
For vort vedkommende måtte vi ændre vort navn fra
STORLOGEN AF DANMARK til FRIMURERLAUGET AF GAMLE FRIE OG ANTAGNE MURERE.

Nogle af vor konstitutionsbogs grundregler måtte også ændres, ligesom også regler i Den danske Frimurerorden måtte ændres, således at samarbejdet kunne gennemføres til begge parters tilfredshed.
Langt om længe nåede man så langt frem, at der kunne foretages afstemning i logerne landet over. Dette skete, efter at brødrene havde fået et udkast om, hvorledes ordningen skulle gennemføres. Ved afstemningen i vor loge var der givetvis ikke enstemmighed, men tæt ved - jeg tror der var 7 stemmer imod og resten for, så vore deltagere i det indvarslede storlogemøde kunne med en rolig samvittighed gå ind for tilslutningen, som i øvrigt blev vedtaget med stort flertal.
I begyndelsen af 1960 var sagen i orden, og vort navn var nu
FRIMURERLAUGET AF GAMLE FRIE OG ANTAGNE MURERE.

"Den flammende Stjerne"s geografiske beliggenhed gør, at vi er en del isoleret fra vore andre loger indenfor Frimurerlauget og derfor ikke har så let til samarbejde med disse loger, bortset fra vor moderloge PAX INTERNA orient Fredericia, som vi har et godt samarbejde med. Men efter tilslutningen med D.D.F.O. har vi fået et fortræffeligt samarbejde med denne ordens instruktionsloger i kystbyerne her på Fyn.

Logen på Hunderupvej gennemgik i de følgende år frem adskillige om- og tilbygninger.
I 2003 begyndte man at diskutere spørgsmålet om en dyr renovering af huset eller selv at bygge et nyt hus, der fra begyndelsen var beregnet til formålet.

Valget faldt på det sidste.

Opdateret mar 18 2024
© Den Flammende Stjerne
webmaster@denflammendestjerne.dk
http://www.hitwebcounter.com/
uniqe visitores

Retur til indhold | Retur til hovedmenu