Den Flammende Stjerne


Gå til indhold

Frimureri og religion

Om frimureri

Frimureri og religion.

Formål
Hensigten med denne side er at behandle Det Danske Frimurerlaugs synspunkt med hensyn til emnet "Frimureri og Religion" mere indgående, end det er behandlet ovenfor på siden "Hvad er Frimureri".
 
Grundlæggende erklæring
Frimureri er ikke en religion, ligesom det heller ikke er en erstatning for religion. Frimureri kræver hos sine medlemmer en tro på et højeste væsen, men det stiller ikke et selvstændigt religiøst system til rådighed.
 
Det højeste væsen
De navne, frimureri anvender for at betegne det højeste væsen, gør det muligt for mænd af forskellige trosopfattelser at forene sig i bøn til Gud, således som hver enkelt måtte opfatte Ham, uden at bønnen, som den kommer til udtryk i ritualet, giver anledning til uoverensstemmelser iblandt dem.
 
Der findes ingen særlig eller særskilt frimurerisk Gud. En frimurers Gud er og vedbliver at være den Gud, som er den religions Gud, han personligt bekender sig til.
 
Frimurere mødes i fælles respekt for det højeste væsen, fordi Han forbliver den højeste i den enkeltes respektive religion. Det er ikke en del af frimureriets opgave at forsøge at forene religioner. Af den grund findes der ikke en særlig, forenet eller sammensat frimurerisk Gud.
 
Den Hellige Skrift
Biblen, som af frimurerne omtales som Den Hellige Skrift, er altid tilstede og åben ved ethvert frimurerisk møde.
 
De Frimureriske forpligtelser
 
  
Frimureri sammenlignet med religion

Frimureri mangler en religions grundlæggende elementer:
Det har ingen teologisk doktrin, og ved at forbyde religiøse diskussioner ved dets møder, gives der ikke mulighed for, at en teologisk doktrin kan udvikles.
 
Det tilbyder intet sakramente
 
Det påstår ikke at kunne føre til frelse ved hjælp af gerninger eller i kraft af en hemmelig viden eller på nogen som helst anden måde. Frimureriets hemmeligheder drejer sig om måderne at give sig til kende på overfor hinanden og ikke om frelse.

Opdateret mar 18 2024
© Den Flammende Stjerne
webmaster@denflammendestjerne.dk
http://www.hitwebcounter.com/
uniqe visitores

Retur til indhold | Retur til hovedmenu