Den Flammende Stjerne


Gå til indhold

1775

Historie

Allerede i 1775 fik frimureriet loge i Odense. Det var "Sct. Knud til den gyldne Lindorm", der den 10. oktober holdt sit første logemøde. Navnet var hentet dels fra kirken "Sct. Knud" i Odense, og dels var lindormen provinsen Fyns våben.

Laugslogen så dagens lys under mange vanskeligheder, men da dens ordførende mester var en initiativrig mand med sans for det aktuelle, blev offentlighedens øjne mere end en gang rettet mod Odenselogen. Set med nutidsøjne var måderne, hvorpå man påkaldte offentlighedens opmærksomhed af en sådan art, at man må trække på smilebåndet, men efter den tids opfattelse var de alvorlige nok.

En af de ting hvormed "
Sct. Knud til den gyldne Lindorm" gjorde sig bemærket var fremstillingen af såkaldte "børnevogtere". Det var almindeligt, at mange småbørn blev "ligget ihjel" af deres mødre eller ammer. Den store familieseng var et yderst farligt opholdssted for et spædbarn, ikke alene for moderen, men ogsået andet familiemedlem kunne jo let sovende komme til at ombringe sådan et lille væsen. Disse "børnevogtere" havde logen en mægtig succes på. Beskrivelsen af den fandt optagelse i fire af landets blade, og modeller af dem blev sendt til de fleste af landets byer, hvor de vakte betydelig opsigt.

Men trods al ihærdighed måtte logen efter kun få års forløb atter nedlægge arbejdet. En stor del af logens brødre var bosiddende i Jylland og ønskede derfor at få en loge oprettet i Horsens. Hermed var "Sct. Knud til den gyldne Lindorm”s skæbne beseglet.

En sådan åreladning kunne den ikke overvinde, så logen endte med at gå konkurs i 1783.

Den 3. april 1791 stiftedes logen ”
Maria til de tre Hjerter”. Man valgte at give logen et andet navn, da man frygtede for at skulle stå til regnskab for de gamle kreditorer.
Den startede med et andet system end det engelske, men som bekendt antog praktisk talt alt dansk frimureri omkring midten af det 19. århundrede det svenske system, hvorefter der skulle gå det meste af et par menneskealdre, før det universelle system af laugsfrimureri med oprettelsen af logen "
Den flammende Stjerne", atter skulle få loge i Odense.

Opdateret mar 18 2024
© Den Flammende Stjerne
webmaster@denflammendestjerne.dk
http://www.hitwebcounter.com/
uniqe visitores

Retur til indhold | Retur til hovedmenu